Ekonomické poradenství

představuje společně s daňovým poradenstvím a finanční analýzou optimální kombinaci služeb firemní ekonomiky.

V tomto segmentu služeb nabízíme zejména:

▪  pomoc při založení obchodních společností, volbě její formy a organizační struktury,
tvorbě podnikatelských koncepcí
▪  pomoc při založení občanských sdružení fyzických osob zejména za účelem podnikání
▪  poradenství při přeměnách a zániku společnosti
▪  poradenství při nákupu a prodeji podniku či obchodních podílů a akcií
▪  finanční poradenství, zpracování podkladů pro úvěry, půjčky či leasingy, bankov. garance
▪  komunikace s bankami
▪  poradenství a pomoc při získávání dotací ze strukturálních fondů
▪  oceňování podniků a majetkových složek
▪  restrukturalizace podniku, krizové řízení nákladů

►  Veškeré tyto služby zajišťujeme tzv. na klíč ve spolupráci s externími advokáty, notářem a znalci.