Informace o nás

Vznik společnosti PaMPO spol. s r.o. v roce 1993 byl kontinuálním vyústěním dlouholeté praxe zakladatele v ekonomické oblasti se specializací na komplexní praktickou ekonomiku provázanou na účetnictví, daně personální a mzdovou oblast a v neposlední řadě na obchodně a občansko – právní náležitosti vlastní podnikatelské činnosti klientů z řad právnických, ale i fyzických osob.
Pro zajištění trvale vysoké úrovně poskytovaných služeb úzce spolupracujeme s právníky pro jednotlivé oblasti práva,znalci, auditory a v neposlední řadě i s notářskou kanceláří. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti outsourcingu širokého spektra ekonomických služeb je společnost významným partnerem managementu firem při vlastním řízení, restrukturalizacích, nákupech a prodejích podniků a majetkových akvizic a v poslední době tak aktuálním krizovém řízení nákladů.
Již od počátku bylo a stále je základním krédem společnosti komplexní pokrytí požadavků a potřeb klienta v outsourcovaných oblastech tak, aby se tento mohl plně věnovat vlastní podnikatelské činnosti bez obav z tvrdě sankcionovaného nedodržení stále složitějších a neustále se měnících předpisů a nařízení státní správy a institucí, jejichž částečně zmatečné novelizace a nekoncepční změny jsou již dnes téměř běžně nezvládnutelné pro většinu podnikatelských subjektů.
K zajištění trvalé a kontinuální odborné úrovně námi poskytovaných služeb je prioritně a trvale kladen velký důraz na předchozí  praxi a neustálé vzdělávání se zaměstnanců společnosti, z nichž naprostá většina má dlouholeté zkušenosti v ekonomice, účetnictví, daních a řízení ekonomických procesů firem.. I přes to je společnost dále vnitřně organizačně členěna na specializace – a to účetnictví, daňová evidence, mzdy a personalistika, ekonomické a daňové poradenství a ekonomika firemních procesů, čímž je zajištěna trvale vysoká kvalita celého spektra poskytovaných služeb. Samozřejmostí je flexibilita při využívání informačních technologií dle individuálních požadavků klienta, podporovaná neustále inovovaným technickým vybavením společnosti a velmi variabilních a trvale upgradovaných ekonomických a účetních software. Pro aktuálně jedenáctičlenný kolektiv zaměstnanců společnosti a pětičlenný tým externě spolupracujících právníků, auditora, notáře a znalce je samozřejmostí i vysoká záruka odpovědnosti vůči klientovi zajištěná nejen dlouhodobým odborným ratingem společnosti, ale zejména vysokým pojistným krytím proti podnikatelským rizikům z činnosti garantovaných smluvně klientovi.
Dlouhodobě budovaný výrazně kladný kredit společnosti je podtržen klientsky příjemným a representativním prostředím sídla společnosti v centrální části starobylé Olomouce a individuálním přístupem ke každému klientovi bez ohledu na objem a obsah jemu poskytovaných služeb. Samozřejmostí je neustálý kontakt s klientem bez ohledu na rámec základní pracovní doby. Dlouholetá personální stabilita jednotlivých zaměstnanců společnosti je v neposlední řadě významným aspektem pro věcnou i neformální spolupráci s klientem a zárukou kontinuálních návazností jemu outsourcovaných služeb.