Mzdy a personalistika

Je jako agenda dokladově mimořádně složitá, zajišťována pro klienta zásadně klasickým outsourcingem avšak s maximálním využitím elektronických přenosů dat a údajů ze zpracovatelské společnosti na klienta a instituce. Pro zajištění běžných potřeb zaměstnanců klienta (potvrzení pro úvěry a půjčky, zápočtové listy, potvrzení aj.) je zajištěn trvalý servis. Součástí komplexu této služby je i zpracování legislativy smluv všech druhů pracovně- právních vztahů dle zákoníku práce a předpisů souvisejících, zastupování vůči institucím, zejména OIP, zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení