Smluvní náležitosti

Smluvní a cenové náležitosti:

Pro vedení  účetnictví daňové a mzdové evidence je klientem uzavírána obchodní smlouva se zárukami a přesně vymezenými právy a povinnostmi obou stran. Cena prací je odvislá od položkové sazby a počtu účetních položek (obratů při vedení účetnictví, řádků v daňové evidenci, počtu zpracovaných pracovně-právních vztahů), jednorázově jsou účtovány paušální sazby za uzávěrkové práce, zpracování výkazů a daňových tvrzení vč. vyúčtování. Jsou poskytovány cenové bonusy (dlouholetý klient, objemové parametry fakturace, aj.)

 
Pro ekonomické a daňové poradenství opakovaného charakteru je s klientem uzavírána obchodní smlouva s paušální měsíční odměnou či hodinovou zúčtovací sazbou. Záruka je smluvní součástí.

Pro ekonomické  a daňové poradenství jednorázové jsou sjednávány smluvní ceny.