Speciální služby

poskytované společností zahrnují mj. tyto úzce specializované činnosti zajišťované pro klienta „ na míru“:

▪  ekonomické a daňové části obchodně-smluvních vztahů a jejich modifikace

▪  daňový proces – využití možností daných zákonem č. 280/2009 Sb. – daňový řád pro řešení odvodových povinností klienta a přímé zastupování klienta při daňových kontrolách správce  daně včetně použití opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků

▪  kapitalizace pohledávek, úpravy bilance vlastního kapitálu (příplatková a dobrovolná příplatková povinnost společníků, modifikace pro akciové společnosti)

▪  celý komplex nájemních vztahů včetně provázanosti na daňovou problematiku (mj. opravy a technické zhodnocení na najatém majetku)

▪  mzdový proces (vnitřní předpisy pro odměňování, smluvní mzdy, odměňování managementu), řešení sporů v této oblasti, zaměstnanecké benefity

▪  zpětně rekonstrukce účetnictví a daňové evidence