Vedení účetnictví

Zajišťujeme  v těchto formách dle konkrétních požadavků a potřeb klienta:

▪  standardní outsourcing, účetnictví, kdy jsou doklady v dohodnutých termínech transferovány ke zpracovateli, klient obdrží komplexně zpracované účetnictví včetně měsíčních uzávěrek a zjednodušených excelových výstupů

▪  on – line outsourcing účetnictví, kdy prvotní doklady jsou  pořizovány do informačního systému klienta a většinu času tak zůstávají v jeho dispozici , zpracování účetnictví a výstupů z něho probíhá pomocí zabezpečeného vzdáleného on-line přístupu. Pro tento způsob účetnictví pracujeme v systémech HELIOS a ABRA.

▪  účetní supervize představující vhodnou formu pro menší klientské společnosti, kde účetní  evidenci vedou vlastní zaměstnanci často v kumulovaných funkcích, bez hlubších znalostí a to  pod trvalým dozorem a kontrolou externí účetní, uzávěrkové práce pak probíhají na pracovištích klienta přímo externími vstupy.

▪  Součástí vedení účetnictví je vždy komplexní daňové poradenství, zastupování klienta vůči správci daně a institucím.